Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske - Mobilna verzija

  • Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske je jedinstveni portal na kojemu naručitelji objavljuju a potencijalni ponuditelji mogu vidjeti sve objavljene objave javne nabave Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 110/07, 125/08) i sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11).
  • Potencijalni ponuditelji mogu pregledati sve objave potpuno besplatno i anonimno u "Popisu objava", dok se prilikom preuzimanja dokumentacije moraju registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

Služba za korisnike

1515
fefe
  • ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati
  • telefon: (01) 6652-899
  • e-pošta: eojn@nn.hr
fefe