Nalazite se:
151

Služba za korisnike

1515
12458
Radno vrijeme:
• ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati

• telefon: (01) 6652-899
• e-pošta: eojn@nn.hr

formular za kontakt

151 e


e-nabava

Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.


Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje provodi se kroz modul e-nabave Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Pojašnjenje ili upotpunjavanje elektroničke ponudeNovo Pitanje tj. pojašnjenje dokumentacije za nadmetanjeNovo

Smjernice i upute za primjenu naprednoga elektroničkog potpisa u elektroničkoj javnoj nabaviNovo

Smjernice i upute (e-ponuda)Novo


Sve detalje o modulu "e-nabave" možete vidjeti ovdje.        |        Priručnici za modul e-nabave. (pdf)
151
1515

Bagatelne nabave

Postupke bagatelnih nabava možete objavljivati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.                                  detalji


Napredne mogućnosti pretraživanja, obavješćivanja i automatizacija procesa
 
Napredne mogućnosti je potrebno dodatno ugovoriti jednom od dostupnih pretplata Narodnih novina d.d.
Koristitie usluge naprednog pretraživanja u probnom razdoblju od 7 dana, kako biste se uvjerili u jednostavnost upotrebe i funkcionalnosti naših dodatnih usluga.

                

               Korisničke uloge i njihove mogućnosti      |       Statistika objava po djelatnostima      |      Pretplatnik plus

Loading...