Nalazite se:

Cjenik

Cjenik objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

 
Cjenik objava javne nabave
  

Broj
 obrasca

 Naziv objave

Cijena u kunama
 (bez PDV-a)

 1

 Prethodna (informacijska) obavijest

 225,00

 2

 Poziv na nadmetanje

 760,00

 3

 Obavijest o sklopljenim ugovorima

 760,00 

 4

 Prethodna (indikativna) obavijest – sektor

 225,00

 5

 Poziv na nadmetanje – sektor

 760,00

 6

 Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektor

 760,00

 7

 Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije

 225,00

 8

 Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

 225,00

 10

 Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove

 760,00

 11

 Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni
 naručitelji

 225,00

 12

 Poziv na natječaj

 760,00

 13

 Obavijest o rezultatima natječaja

 225,00

 14

 Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

 225,00

 15

 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

 760,00

16

 Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti

225,00

17

 Poziv na nadmetanje za ugovore u području obrane i sigurnosti

760,00

18

 Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti

760,00

19

 Poziv na nadmetanje za podugovor

760,00


Objave javne nabave u tiskanom izdanju Narodnih novina
Cijena objave cjelovitog teksta oglasa javne nabave u tiskanom izdanju Narodnih novina iznosi 61,00 kn (bez PDV-a) za 1 započeti cm stupca oglasa.
 

Cjenik objava koncesija

 

Broj
 obrasca 

Naziv objave

Cijena u kunama 
(bez PDV-a)
01K  Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko 
 korištenje općeg ili drugog dobra
760,00
02K Obavijest o ispravku objave obavijesti o namjeri davanja koncesije225,00
03K Odluka o davanju koncesije760,00
04K Odluka o poništenju postupka davanja koncesije225,00

 

Loading...