Nalazite se:

Cjenik

Cjenik objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – ZJN 2016*

 

** postupci započeti od 26. svibnja 2017.

 

Cjenik se odnosi na započete postupke javne nabave i pojedina stavka cjenika obuhvaća sve obavijesti koje pripadaju započetom postupku javne nabave, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti postupka javne nabave, odnosno režima nabave te pojedinih tehnika i instrumenata nabave.

 

Broj
 obrasca

 Vrste

Cijena u EUR/HRK
(bez PDV-a)

 1.

 OBAVIJESTI JAVNE NABAVE ZA POSTUPKE U KOJIMA JE CILJ DODJELA
 UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM
 GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

199,08/1.500,00

 1.1.

 • Prethodna informacijska obavijest – (0F1)
 • Obavijest o nadmetanju (0F2)
 • Obavijest o dodjeli ugovora (0F3)
 • Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava (0F4)
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava (0F5)
 • Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava (0F6)
 • Obavijest na profilu kupca (0F8)
 • Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)
 • Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost (F15)
 • Obavijest o izmjeni (F20)
 • Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori (F21)
 • Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava (F22)

 

 2.

 OBAVIJESTI JAVNE NABAVE ZA POSTUPKE U KOJIMA JE CILJ DODJELA
 OKVIRNOG SPORAZUMA S VIŠE GOSPODARSKIH  SUBJEKATA

 265,45/2.000,00

 2.2.

 • Prethodna informacijska obavijest – (0F1)
 • Obavijest o nadmetanju (0F2)
 • Obavijest o dodjeli ugovora (0F3)
 • Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava (0F4)
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava (0F5)
 • Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava (0F6)
 • Obavijest na profilu kupca (0F8)
 • Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)
 • Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost (F15)
 • Obavijest o izmjeni (F20)
 • Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori (F21)
 • Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava (F22)
 

 3.

 OBAVIJESTI ZA PROVOĐENJE PROJEKTNOG NATJEČAJA

 199,08/1.500,00

 3.1.

 • Obavijest o projektnom natječaju (F12)
 • Rezultati projektnog natječaja (F13)
 • Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)
 

 4.

 OBAVIJESTI ZA PROVOĐENJE SUSTAVA KVALIFIKACIJE 

 265,45/2.000,00

4.1.

 • Obavijest na profilu kupca (0F8)
 • Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava (0F7)
 • Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)
 • Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava (0F6)
 

5.

 OBAVIJESTI KOJE SLUŽE ZA PROVOĐENJE DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE

 265,45/2.000,00

5.1.

 • Prethodna informacijska obavijest (0F1)
 • Obavijest o nadmetanju (0F2)
 • Obavijest o dodjeli ugovora (0F3)
 • Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava (0F4)
 • Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava (0F5)
 • Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava (0F6)
 • Obavijest na profilu kupca (0F8)
 • Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)
 • Obavijest o izmjeni (F20)
  

Navedenim cijenama obuhvaćeni su i dodatni moduli elektroničke dostave zahtjeva i ponuda, javnog otvaranja ponuda, elektroničke komunikacije (postavljanja pitanja i odgovora, pojašnjenja i upotpunjavanje ponude), dostava odluka, zapisnika i informacija i dr.

 

 

 

Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – ZJN 2016.**

 

** postupci započeti do 25. svibnja 2017.

 

Broj
 obrasca

 Naziv objave

Cijena u EUR/HRK
 (bez PDV-a)

 1

 Prethodna informacijska obavijest

 29,86/225,00

 2

 Obavijest o nadmetanju

100,87/760,00

 3

 Obavijest o dodjeli ugovora

100,87/760,00

 4

 Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava

29,86/225,00

 5

 Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

100,87/760,00

 6

 Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

100,87/760,00

 7

 Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava

29,86/225,00

 8

 Obavijest na profilu kupca

29,86/225,00

 12

 Obavijest o projektnom natječaju

100,87/760,00

 13

 Rezultati projektnog natječaja

29,86/225,00

 14

 Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

29,86/225,00

 15

 Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

100,87/760,00

 20

 Obavijest o izmjeni

29,86/225,00

 21

 Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

100,87/760,00

 22

 Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

100,87/760,00 

 

 

Cjenik objava javne nabave – ZJN (90/2011)
  

Broj
 obrasca

 Naziv objave

Cijena u EUR/HRK
 (bez PDV-a)

 1

 Prethodna (informacijska) obavijest

29,86/225,00

 2

 Poziv na nadmetanje

100,87/760,00

 3

 Obavijest o sklopljenim ugovorima

100,87/760,00

 4

 Prethodna (indikativna) obavijest – sektor

29,86/225,00

 5

 Poziv na nadmetanje – sektor

100,87/760,00

 6

 Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektor

100,87/760,00

 7

 Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije

29,86/225,00

 8

 Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

29,86/225,00

 10

 Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove

100,87/760,00

 11

 Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni
 naručitelji

29,86/225,00

 12

 Poziv na natječaj

100,87/760,00

 13

 Obavijest o rezultatima natječaja

29,86/225,00

 14

 Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

29,86/225,00

 15

 Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

100,87/760,00

16

 Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti

29,86/225,00

17

 Poziv na nadmetanje za ugovore u području obrane i sigurnosti

100,87/760,00

18

 Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti

100,87/760,00

19

 Poziv na nadmetanje za podugovor

100,87/760,00 

Objave javne nabave u tiskanom izdanju Narodnih novina
Cijena objave cjelovitog teksta oglasa javne nabave u tiskanom izdanju Narodnih novina iznosi 61,00 kn/8,10 EUR (bez PDV-a) za 1 započeti cm stupca oglasa.
 

 

Cjenik objava koncesija

 

Broj
 obrasca 

Naziv objave

Cijena u EUR/HRK 
(bez PDV-a)
01K  Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko 
 korištenje općeg ili drugog dobra
100,87/760,00
02K Obavijest o ispravku objave obavijesti o namjeri davanja koncesije29,86/225,00
03K Odluka o davanju koncesije100,87/760,00
04K Odluka o poništenju postupka davanja koncesije29,86/225,00

 

Loading...