Nalazite se:

Pretplate koje Vam nudimo za korištenje napredne tražilice

Osnovna

U "Osnovnoj pretplati" možete registrirati jednog korisnika. Spremite "kriterije pretraživanja" tj. upite koje ćešće postavljate u naprednoj tražilici te  odredite po kojem "kriteriju pretraživanja" želite svakodnevno e-poštom dobivati obavijesti o postupcima javne nabave. Osnovna pretplata je, stoga, idealna za mala poduzeća. Pretplatom na "Osnovnu pretplatu" možete se koristiti "naprednom tražilicom" pomoću koje jednostavnije i brže pronalazite javna nadmetanja koja Vas zanimaju.
 • 1 korisnik
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijest e-poštom po 1 kriteriju pretraživanja
 • napredna tražilica
 • cijena: 135,38 EUR/1.020,00 kn (bez PDV-a) (za godinu dana)

 For foreign users


Standardna

"Standardna pretplata" prilagođena je malim i srednjim poduzećima. Možete napraviti neograničeni broj "kriterija pretraživanja" pomoću kojih lakše i brže pronalazite javne nabave koje Vas zanimaju. Portal Elektroničkog pretraživača u "Standardnoj pretplati" svaki dan elektroničkom poštom šalje rezultate na 5 Vaših kriterija pretraživanja, koja si odaberete. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

 • do 5 korisnika
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijesti e-poštom za 5 kriterija pretraživanja
 • napredna tražilica
 • cijena: 212,36 EUR/1.600,00 kn (bez PDV-a) (za godinu dana)

 
For foreign users
 

Poslovna

Naša ponuda za velika poduzeća i koncerne. Za poduzeća koja imaju više predmeta poslovanja i koja potencijalne nabave žele dostavljati velikom broju korisnika, pravi i najbolji odabir je "Poslovna pretplata". Možete definirati neograničeni broj "kriterija pretraživanja" te odabrati svakodnevno obavješćivanje e-poštom po 30 kriterija. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

 • do 30 korisnika
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijesti e-poštom do 30 kriterijia pretraživanja
 • napredna tražilica
  • cijena: 631,76 EUR/4.760,00 kn (bez PDV-a) (za godinu dana)

  

For foreign usersPretplatnik plus*

 • podsjetnik
 • rekapitulacijska e-pošta
 • interesantne objave
 • statistika uspješnosti gospodarskih subjekata
 • statistika objava po djelatnostima* dodatna pretplata koja se može odabrati kao dodatak navedenim pretplatama

* nije ju moguće samostalno odabrati


Loading...