Nalazite se:

Korisničke uloge – ponuditelji

Koje mogućnosti ima određena korisnička uloga?

Ovisno koja je korisnička uloga dodijeljena vašem korisničkom računu omogućene su i unaprijed definirane mogućnosti.

Vrsta korisničkih uloga i njihov broj definiran je s vrstom pretplate.

Korisničke uloge i pripadajuće mogućnosti:

 

Administrator pretplatnika

 • korištenje napredne tražilice
 • ažuriranje podataka o organizaciji
 • korištenje kriterija pretraživanja (filtra)
 • dobivanje e-pošte po kriterijima pretraživanja
 • prijenos filtra sa korisnika na korisnika unutar organizacije
 • kreiranje novog korisnika unutar organizacije
 • preuzimanje dokumentacije
 • osobni sandučić
 • zajednički sandučić na razini organizacije (obavijesti od svih korisnika unutar organizacije)
 • elektronička dostava ponuda/ZZS-a

 

Pretplatnik

 • korištenje napredne tražilice
 • korištenje kriterija pretraživanja (filtra)
 • dobivanje e-pošte po kriterijima pretraživanja
 • preuzimanje dokumentacije
 • osobni sandučić
 • elektronička dostava ponuda/ZZS-a

Preuzimanje dokumentacije

 • preuzimanje dokumentacije
 • osobni sandučić
 • neograničeni broj korisnika unutar organizacije
 • elektronička dostava ponuda/ZZS-a

Pretplatnik plus – korisnička uloga koja se dodaje uz prethodno navedene uloge

 • podsjetnik – dodavanje podsjetnika za istek roka za dostavu ponuda
 • „rekapitulacijski e-mailovi“

– postupci čiji rok za predaju ponuda istječe sljedeći tjedan – e-mail koji Vas obaviještava o postupcima za koje ste preuzeli dokumentaciju a kojima istječe rok za dostavu ponuda „idući“ tjedan
– postupci za koje ste iskazali interes – e-mail koji Vas obavijesštava za koje ste sve postupke preuzeli dokumentaciju „ovaj“ tjedan

 • statistika uspješnosti gospodarskog subjekta – po nabavnim kategorijama (djelatnostima)

– Ukupan broj postupaka u periodu za nabavnu kategoriju koju je ponuditelj izabrao
– Broj postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran
– Udio postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran
– Ukupna suma procijenjenih vrijednosti u periodu za nabavnu kategoriju koju je ponuditelj izabrao
– Iznos sume procijenjenih vrijednosti postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran
– Udio postupaka za koje je poslovni subjekt bio zainteresiran


 
Korisničke uloge dodjeljujete ili mijenjate pod rubrikom "Moji podaci" -> "Osobni podaci" -> "Uloge" 

Loading...