Nalazite se:

Novi Zakon o koncesijama

Poštovani korisnici,

želimo vas obavijestiti da je 22. srpnja 2017. stupio na snagu novi Zakon o koncesijama (NN 69/2017).

U nastavku navodimo novine koje se primjenjuju u procesima objavljivanja koncesija u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH sukladno novome Zakonu:

 1. Obrasci (obavijesti)
  1. Dvije kategorije obrazaca
   1. Nacionalni obrasci
     1. Koncesije za usluge (procijenjena vrijednost od 0,00 do 39.842.193,00 HRK)
     2. Koncesije za korištenje javnog dobra – neovisno o procijenjenoj vrijednosti
     3. do donošenja novih podzakonskih akata primjenjuje se Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (NN 20/2013)
   2. EU obrasci
    1. Koncesije za usluge – procijenjena vrijednost veća od 39.842.193,00 HRK
    2. Koncesije za radove – neovisno o procijenjenoj vrijednosti
    3. Objavljuju se nakon objave obavijesti u Dodatku Službenom listu EU-a (TED-u) ili 48 sati nakon slanja na objavljivanje
 2. Odluka o odabiru
  1. Obavezna objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH prilaganjem (uploadom) dokumenta

 3. Obvezna objava Odluka o davanju koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesije putem standardnih obrazaca (nacionalnih ili EU) na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
   
 4. Žalba na Odluku o odabiru
  1. Mogućnost objave informacije o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru prilaganjem dokumenta u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
   1. Ako se objavi informacija o izjavljenoj žalbi - obvezna objava dokumenta o ishodu žalbenog postupka prilaganjem dokumenta u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

 5. Koncesija za društvene usluge (iznad EU praga)
  1. nije predviđeno korištenje do daljnjega
Loading...