Nalazite se:

Napredne mogućnosti pretraživanja, obavješćivanja i automatizacija procesa

Osnovna pretplata

U "Osnovnoj pretplati" možete registrirati jednog korisnika. Spremite "kriterije pretraživanja" tj. upite koje ćešće postavljate u naprednoj tražilici te  odredite po kojem "kriteriju pretraživanja" želite svakodnevno e-poštom dobivati obavijesti o postupcima javne nabave. Osnovna pretplata je, stoga, idealna za mala poduzeća. Pretplatom na "Osnovnu pretplatu" možete se koristiti "naprednom tražilicom" pomoću koje jednostavnije i brže pronalazite javna nadmetanja koja Vas zanimaju.


 • 1 korisnik
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijest e-poštom po 1 kriteriju pretraživanja
 • napredna tražilica
 • cijena: 1.020,00 kn/135,38 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)


Detalje o naprednim mogućnostima pretraživanja, obavješćivanja i automatizaciji procesa možete vidjeti ovdje.

For foreign users
Pretplatnik plus

Dodatna pretplata koja se može odabrati kao dodatak Osnovnoj pretplati, nije ju moguće samostalno odabrati. Funkcionalnosti koje pripadaju u ulogu (pretplatu) „Pretplatnik plus“

 • podsjetnik
 • rekapitulacijska e-pošta
 • interesantne objave
 • statistika uspješnosti gospodarskih subjekata
 • statistika objava po djelatnostima
 • cijena: 120,00 kn/15,93 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)

 

Detlje o funkcionalnostima koje su vam dostupne ako ste korisnik usluge „Pretplatnik plus“ naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, možete vidjeti ovdje.
   

Loading...