Nalazite se:

Napredne mogućnosti pretraživanja, obavješćivanja i automatizacija procesa

Poslovna pretplata

Naša ponuda za velika poduzeća i koncerne. Za poduzeća koja imaju više predmeta poslovanja i koja potencijalne nabave žele dostavljati velikom broju korisnika, pravi i najbolji odabir je "Poslovna pretplata". Možete definirati neograničeni broj "kriterija pretraživanja" te odabrati svakodnevno obavješćivanje e-poštom po 30 kriterija. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

 • do 30 korisnika
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijesti e-poštom do 30 kriterijia pretraživanja
 • napredna tražilica
 • cijena: 4.760,00 kn/631,76 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)

Detalje o naprednim mogućnostima pretraživanja, obavješćivanja i automatizaciji procesa možete vidjeti ovdje.

For foreign users
Pretplatnik plus

Dodatna pretplata koja se može odabrati kao dodatak Osnovnoj pretplati, nije ju moguće samostalno odabrati. Funkcionalnosti koje pripadaju u ulogu (pretplatu) „Pretplatnik plus“

 • podsjetnik
 • rekapitulacijska e-pošta
 • interesantne objave
 • statistika uspješnosti gospodarskih subjekata
 • statistika objava po djelatnostima
 • cijena: 120,00 kn/15,93 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)

 

Detlje o funkcionalnostima koje su vam dostupne ako ste korisnik usluge „Pretplatnik plus“ naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, možete vidjeti ovdje.
 
Loading...