Nalazite se:

Napredne mogućnosti pretraživanja, obavješćivanja i automatizacija procesa

Standardna pretplata

"Standardna pretplata" prilagođena je malim i srednjim poduzećima. Možete napraviti neograničeni broj "kriterija pretraživanja" pomoću kojih lakše i brže pronalazite javne nabave koje Vas zanimaju. Portal Elektroničkog pretraživača u "Standardnoj pretplati" svaki dan elektroničkom poštom šalje rezultate na 5 Vaših kriterija pretraživanja, koja si odaberete. Također možete, ako je dostupna, preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

 • do 5 korisnika
 • neograničeni broj kriterija pretraživanja
 • obavijesti e-poštom za 5 kriterija pretraživanja
 • napredna tražilica
 • cijena: 1.600,00 kn/212,36 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)

Detalje o naprednim mogućnostima pretraživanja, obavješćivanja i automatizaciji procesa možete vidjeti ovdje.

For foreign users
Pretplatnik plus

Dodatna pretplata koja se može odabrati kao dodatak Standardnoj pretplati, nije ju moguće samostalno odabrati. Funkcionalnosti koje pripadaju u ulogu (pretplatu) „Pretplatnik plus“

 • podsjetnik
 • rekapitulacijska e-pošta
 • interesantne objave
 • statistika uspješnosti gospodarskih subjekata
 • statistika objava po djelatnostima
 • cijena: 120,00 kn/15,93 EUR (bez PDV-a) (za godinu dana)

 

Detlje o funkcionalnostima koje su vam dostupne ako ste korisnik usluge „Pretplatnik plus“ naprednog pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, možete vidjeti ovdje.
  

Loading...