Nalazite se:

Služba za korisnike

1515
12458
Radno vrijeme:
• ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati

• telefon: (01) 6652-899
• e-pošta: eojn@nn.hr

Prijava nedostupnosti

151 e
151
1515
15
1

 

Upute za naručitelje                          |                         Upute za ponuditelje
1515

Jednostavne (bagatelne) nabave

Postupke jednostavnih (bagatelnih) nabava možete objavljivati na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.                       detalji


Napredne mogućnosti pretraživanja, obavješćivanja i automatizacija procesa
 
Napredne mogućnosti je potrebno dodatno ugovoriti jednom od dostupnih pretplata Narodnih novina d.d.
Koristitie usluge naprednog pretraživanja u probnom razdoblju od 7 dana, kako biste se uvjerili u jednostavnost upotrebe i funkcionalnosti naših dodatnih usluga.

  
Osnovna StandardnaPoslovna
 • 1.020,00 HRK/135,38 EUR
  (bez PDV-a)
 • 1 korisnik
 • 1 obavijest e-poštom po kriteriju pretraživanja
 • napredna tražilica
 • 1.600,00 HRK/212,36 EUR
  (bez PDV-a)
 • 5 korisnika
 • 5 obavijest e-poštom po kriteriju pretraživanja
 • napredna tražilica
 • 4.760,00 HRK/631,76 EUR
  (bez PDV-a)
 • 30 korisnika
 • 30 obavijest e-poštom po kriteriju pretraživanja
 • napredna tražilica


               Korisničke uloge i njihove mogućnosti      |          Pretplatnik plus       |        Pretplate

Loading...